Erittäin hyödyllinen - lähes pakollinen - kurssi lukiolaiselle. Opiskellaan yhdessä mihin kaikkeen tietokonetta voi lukio-opinnoissa ja myöhemminkin käyttää. Tietoja syvennetään syventävillä kursseilla AT03 ja AT04.

Kurssin tavoitteena on saada perusteellisemmat taidot tietokannoista pääasiassa Excel- ja Access-ohjelmien avulla